مشاهیر و مفاخر

فوت شده

مجد الاسلام

مجد الاسلام (۱۳۴۲ – ۱۲۸۸هـ . ق) روزنامه نگار سیاستمدار، نویسنده، شاعر و چهره سرشناس علم و ادب کرمان به سال ۱۲۸۸ هـ . ق در کرمان متولد شد.