فواد كرماني

فواد كرماني

فواد كرماني (۱۳۱۷-۱۲۲۷ هـ . ش( آقا فتح الله قدسي كرماني متخلص به فواد از ارزنده ترين شاعران ولايي كرمان است

فواد كرماني (۱۳۱۷-۱۲۲۷ هـ . ش
 آقا فتح الله قدسي كرماني متخلص به فواد از ارزنده ترين شاعران ولايي كرمان است. وي عارفي رباني و شاعري آسماني بود. شرح حال اجمالي خود را از ۷ تا شصت سالگي در قالب مثنوي جمع آورده است. آرامگاهش در ۳ كيلومتري شهر كرمان در دامنه كوه سيد حسين واقع است. اثر مشهور او «شمع جمع» نام دارد كه در آن مصائب اهل بيت عصمت و طهارت را به گونه اي عاشقانه و عارفانه به نظم كشيده است  • ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

ارسال نظر