سوغات و صنایع دستی

کلمپه

کُلُمْپه نوعی شیرینی سنتی مخصوص استان کرمان است که امروزه در سایر شهرها نیز پخته می‌شود.

چاقو سازی راین

چاقو سازی از هنرهای بومی و قدیمی شهر راین واقع در استان کرمان می‌باشد که شاید قدمت آن اوایل ساختن ارگ این شهر (ارگ راین) برسد