گزارش تصویری چهارمین سمپوزیوم ملی مجسمه‌سازی شهرداری کرمان

گزارش تصویری چهارمین سمپوزیوم ملی مجسمه‌سازی شهرداری کرمان

گزارش تصویری چهارمین سمپوزیوم ملی مجسمه‌سازی شهرداری کرمان

1_1.jpeg

گزارش تصویری چهارمین سمپوزیوم ملی مجسمه‌سازی شهرداری کرمان

 

 

ارسال نظر