لاله خاتون

لاله خاتون

لاله خاتون از چهره‌های نادر تاریخ و از زنان با حشمت و عفیف و پاکدامن و مقتدر به شمار می‌رود

لاله خاتون از چهره‌های نادر تاریخ و از زنان با حشمت و عفیف و پاکدامن و مقتدر به شمار می‌رود. وی حکومت کرمان را در دولت قراختائیان در دهه آخر قرن هفتم هجری عهده دار بود و ضمن پرداختن به امور سیاسی ، در شعر و ادب نیز دستی قوی داشت . آرامگاهش در محله قبه سبز کرمان قرار دارد  

  • ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

ارسال نظر