افضل الدین ابوحامد کرمانی

افضل الدین ابوحامد کرمانی

افضل الدین ابوحامد کرمانی (۶۱۵ – ۵۳۰ هـ . ق)، مورخ، نویسنده، شاعر و فیلسوف و پزشک

مورخ، نویسنده، شاعر، فیلسوف و پزشک عصر ملک دینار سلجوقی که از جمله کتاب های ارزشمند او «عقد العلی للموقف الاعلی» و«بدایع الزمان فی وقایع کرمان» در جغرافیا و تاریخ کرمان است که به تاریخ افضل شهرت دارد. وی در امر پزشکی تبحر داشت و پزشک مخصوص دربار سلاجقه نیز بود

  • ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

ارسال نظر