ابوعبدالله محمد بن عیسی ماهانی

ابوعبدالله محمد بن عیسی ماهانی

قدیمی ترین ریاضیدان کرمانی، ابوعبدالله محمدبن عیسی ماهانی که حدود ۲۱۰ هـ . ق در ماهان به دنیا آمد

قدیمی ترین ریاضیدان کرمانی، ابوعبدالله محمدبن عیسی ماهانی که حدود ۲۱۰ هـ . ق در ماهان به دنیا آمد. تخصص وی در هندسه و ریاضی محض بود و معادله درجه سوم را به وی نسبت می دهند که در بین دانشمندان اسلامی به معادله ماهانی موسوم است.یکی از آثار نجومی وی با عنوان « مقاله فی معرفه السمت لای ساعه اردت و فی ای موضع اردت» است که در استانبول موجود است. همچنین ماهانی بخش عمده ای از زندگی خود را صرف ساختن واژه ها و اصطلاحات فنی کرد و قسمت های مهمی از اصول اقلیدس را تفسیر و تشریح کرد. نمونه ای از این خدمات با عنوان«تفسیر المقاله العاشره من کتاب اقلیدس» در کتابخانه ملی پاریس موجود است

  • ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

ارسال نظر