ابو اسحاق کوهبنانی

ابو اسحاق کوهبنانی

ابواسحاق کوهبنانی، ادیب، فیلسوف و نویسنده‌ی معروف در ریاضی، نجوم، فلسفه

ابواسحاق کوهبنانی، ادیب، فیلسوف و نویسنده‌ی معروف است که در ریاضی، نجوم، فلسفه و موسیقی نیز دست داشته و کتاب‌ها و دیدگاه‌های فلسفی‌اش در دانشگاه سوربن فرانسه تدریس می شده است .مجموعه ی خطی او شامل هشت رساله است که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می شود

  • ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

ارسال نظر