محمد ابراهیم باستانی پاریزی

محمد ابراهیم باستانی پاریزی

محمد ابراهیم باستانی پاریزی (متولد ۱۳۰۴ هـ.ش)

دکتر باستانی پاریزی فرزند حاج شیخ علی اکبر حاج آخوند پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در پاریز و سیرجان، از دانشگاه تهران در رشته تاریخ و جغرافیا لیسانس گرفت سپس به کرمان بازگشت و به تدریس در دبیرستان ها پرداخت. همزمان روزنامه هفتواد و نشریه فرهنگ کرمان را منتشر کرد. پس از چند سالی دوباره به تهران رفت و تحصیلات عالیه را ادامه داد تا موفق به اخذ دکترا در رشته تاریخ شد و هم اکنون سال هاست که استاد رشته تاریخ دانشگاه تهران است.
او که از فضلا، ادبا و شعرای نام آشنای معاصر است بیش از ۴۰ اثر ادبی، اجتماعی و تاریخی به چاپ رسانیده است از آن جمله:
تصحیح تاریخ کرمان، جغرافیای کرمان، یاد و یادبودکتب تحقیقی تاریخی سیاست و اقتصاد، عصر صفوی و یعقوب لیث، از سیر تا پیاز، از پاریس تا پاریز، پیغمبر دزدان.
نخستین آثار استاد مجموعه ای به نام های خاتون ۷ قلعه، آسیای ۷ سنگ، نای ۷ بند، اژدهای ۷ سر، کوچه ۷ پیچ، زیر این ۷ آسمان، 7 سنگ، ۷ قلم و ۸ الهفت و مقدمات و مقالات متعدد است

  • ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

ارسال نظر