احمد ناظر زاده كرماني

احمد ناظر زاده كرماني

ناظر زاده كرماني – احمد (۱۳۵۵-۱۲۹۶هـ.ش)

دکتر احمد ناظرزاده کرمانی فرزند محمد ناظرزاده بوده است. ارزشمند ترین تالیفات وی تحقیقی است درباره عمادالدین فقیه که به وسیله مرکز کرمان شناسی و مؤسسه سروش به چاپ رسیده است
دو مجموعه از اشعار وی به همت فرزندش انتشار یافته است و آرامگاه وی در ابن بابویه واقع است

  • ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

ارسال نظر