خواجوی کرمانی

خواجوی کرمانی

کمال الدین ابوالعطا خواجوی کرمانی نویسنده و ستاره شناس ویکی از شاعران بزرگ نیمهٔ اول قرن هشتم است

کمال الدین  ابوالعطا خواجوی کرمانی نویسنده، ستاره شناس و یکی از شاعران بزرگ نیمه اول قرن هشتم است. آرامگاه خواجو در شیراز است. وی از شاعران عهد مغول است و اشعاری در مدح سلاطین منطقه فارس در کارنامهی خود دارد. خواجوی کرمانی که به نخلبند نیز شهرت دارد. در اواخر سده  هفتم هجری در کرمان زاده شد. او در دوران جوانی خود جدا از کسب دانش‌های معمول روزگار مسافرت را نیز پیشه نموده و بازدیدهایی از مناطق اصفهان، آذربایجان، شام، ری، عراق و مصر نیز داشته‌است و پس از بازگشت از این سفرهای طولانی در شیراز اقامت گزید

  • ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

ارسال نظر