استاد روح الله خالقی

استاد روح الله خالقی

استاد روح الله خالقی (۱۳۴۴-۱۲۸۵ هـ . ش)

سازنده سرود «ای ایران» استاد روح الله خالقی فرزند میرزا عبدالله به سال ۱۲۸۵ هـ . ش در شهر کرمان به دنیا آمد. او در موسیقی، ذوقی وافر داشت و در ۱۵ سالگی به دیدار درویش خان نایل شد. ۱۷ ساله بود که به جرگه شاگردان کلنل علینقی خان وزیری درآمد و پس از گذراندن دوره تکمیلی در مدرسه عالی موسیقی سرانجام از نام آوران موسیقی ایران شد

  • ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

ارسال نظر