حياتي کرمانی (بي بي جان)

حياتي کرمانی (بي بي جان)

حياتي کرمانی (بي بي جان) (اواخر قرن دوازدهم – اوايل قرن سيزدهم هـ .ق)

حياتي کرمانی (بي بي جان) اواخر قرن دوازدهم – اوايل قرن سيزدهم هـ .ق
اين بانوي عارف اواخر قرن ۱۲ هجري در شهر بم قدم به عالم هستي گذاشت. ديوان حياتي مشتمل بر انواع شعر از غزل و رباعي و قصيده و ترجيع بند و تركيب بند است. اشعارش چاشني عرفان و اخلاق دارد. او در نيمه نخست قرن سيزدهم درگذشت و آرامگاهش در حوالي مشتاقيه كرمان واقع است

  • ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

ارسال نظر