همایون کرمانی

همایون کرمانی

همایون کرمانی (۱۳۵۸- ۱۲۹۰ هـ.ش)

محمد تجربه کار متخلص به همایون از غزل سرایان مکتب عراقی است که، به شیوه حافظ تمایل دارد. غزل های او جان مایه عرفانی، اخلاقی دارند. او سال های جوانی و شکل گیری فکری خود را در همگامی با فواد کرمانی گذراند و هنوز سومین دهه عمرش به پایان نرسیده بود که به عنوان غزل سرایی توانا از دیار خواجو و به عنوان خواجوی دوم مطرح شد
دیوان همایون کرمانی به وسیله مرکز کرمان شناسی در سال ۱۳۷۶ هـ . ش منتشر شده است

  • ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

ارسال نظر