C C V K

مکان ها

قلعه دختر
قلعه دختر

قلعه دختر


مشاهده
امامزاده شاهزاده محمد
امامزاده شاهزاده محمد

امامزاده شاهزاده محمد


مشاهده
گنبد جبلیه
گنبد جبلیه

گنبد جبلیه


مشاهده
موزه دفاع مقدس
موزه دفاع مقدس

این موزه یکی از نتایج ماندگار و پدیده های منحصر به فرد کنگره ی بزرگداشت سرداران و هشت هزار شهید استان های کرمان و سیستان بلوچستان است.


مشاهده
موزه شهید باهنر
موزه شهید باهنر

موزه شهید باهنر کرمان از آثارماندگار و ارزشمند کنگره شهید دکتر محمد جواد باهنر است.


مشاهده
مسجد امام(ملک)
مسجد امام(ملک)

مسجد امام(ملک)


مشاهده
مسجد جامع مظفری
مسجد جامع مظفری

مسجد جامع مظفری در ضلع غربی میدان شهدا (مشتاقیه)شهر کرمان واقع شده است.


مشاهده
مجموعه وکیل
مجموعه وکیل

وکیل الملک از سال ۱۲۷۵ ه.ق برکرمان حکومت می کرد


مشاهده
مجموعه ابراهیم خان
مجموعه ابراهیم خان

ابراهیم خان ظهیرالدوله که در دوره فتحعلی شاه قاجار حاکم کرمان بوده است.


مشاهده
مجموعه گنجعلیخان
مجموعه گنجعلیخان

شامل :میدان،بازار،حمام ،ضرابخانه،مدرسه،مسجد چهارسوق وآب انبارمی باشد.


مشاهده