C C V K

قلعه دختر

درباره مکان

قدیمی ترین اثر تاریخی کرمان بنای قلعه معروف به قلعه دختر است. این قلعه در مشرق کرمان برفراز صخره هایی از سنگ قرار گرفته و بقایای آن مایه شگفتی بینندگان است.

موقعیت / اطلاعات تماس
گالری تصویر