C C V K

مسجد امام(ملک)

درباره مکان

از قدیمی ترین مساجد کرمان و شاید ایران ،مسجد بزرگ و معروف ملک است،مسجد ملک در عهد سلاطین سلجوقی کرمان بنا شده است و بنای آن را به ملک توران شاه منسوب دانسته اند

موقعیت / اطلاعات تماس
گالری تصویر