C C V K

معرفی فرهنگسرا


فرهنگسرای مجازی خواجوی کرمانی با هدف تقویت فعالیت های مجازی در ایام کرونایی تاسیس شد. با راه اندازی این فرهنگسرا امیدواریم گامی موثر برای توسعه و ترویج فرهنگ استفاده مناسب از اینترنت و فضای مجازی برداشته باشیم و با ایجاد و امکان ارتباط مستمر مخاطبان، بدون نیاز به حضور در فضاهای فیزیکی و محدودیت زمان و مکان تامین کننده نیازهای فرهنگی آنان باشیم. با این مقدمه 17 دیماه روز ملی بزرگداشت خواجوی کرمانی را فرصت مناسبی یافتیم تا فرهنگسرای مجازی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان را با نام این شاعر بزرگ و ادیب بلند آوازه مزین نماییم.