زیرسازی و آسفالت ۹۱۵۰ مترمربع از معابر شهر کرمان

زیرسازی و آسفالت ۹۱۵۰ مترمربع از معابر شهر کرمان

زیرسازی و آسفالت ۹۱۵۰ مترمربع از معابر شهر کرمان

0000000-0.jpeg

 مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان خبر داد:
زیرسازی و آسفالت ۹۱۵۰ مترمربع از معابر شهر کرمانمدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان گفت: در ادامۀ زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر کرمان، ۹۱۵۰ مترمربع از معابر سطح شهر توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان، زیرسازی و آسفالت شد.
به گزارش کرمان‌آنلاین، عبدالرسول رمضانی افزود: بلوار «کرامت» کوچه شماره ۱۷ به متراژ ۵۴۰ مترمربع و بلوار «بلدالامین» کوچه شماره ۵ به متراژ ۶۲۴۰ مترمربع، زیرسازی و آسفالت شده است.
وی ادامه داد: در بلوار «شیراز» نیز کوچه‌ شماره ۱۹ خیابان «بوستان» به متراژ ۴۵۰ مترمربع و ورودی شهرک «هشت‌بهشت» به متراژ ۱۹۲۰ مترمربع، زیرسازی و آسفالت شده است.

ارسال نظر