فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

«هویت برند گردشگری شهر کرمان»

فراخوان عمومی

 

فراخوان عمومی انتخاب مجری توانمند جهت همکاری در اجرای طرح طراحی هویت برند گردشگری شهر کرمان در راستای برند ملی گردشگری ایران


«هویت برند گردشگری شهر کرمان»


شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به تدوین سند راهبردی هویت برند گردشگری شهر کرمان اقدام نماید، لذا از کلیه شخصیت‌های حقوقی که صلاحیت انجام پروژه مذکور را دارند جهت همکاری دعوت به عمل می‌آورد.
شهرداری کرمان درصدد است به عنوان نهاد متولی مدیریت شهری در راستای اهداف برند‌آفرینی شهری اقدام به طراحی و مدیریت برند گردشگری شهر کرمان کند.

 

 شرط اختصاصی

در اساسنامه شرکت مذکور درج عنوان برند الزامی می‌باشد.

 

اهداف طرح هویت برند گردشگری شهر کرمان

طراحی مدلی بومی جامع و پویا برای برند گردشگری شهر کرمان، بر پایه سند راهبردی طراحی هویت برند شهری متناسب با سیاست‌های کلی برند ملی گردشگری ایران که به تایید معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رسیده است.

 

ایجاد سند راهبردی برند شهر کرمان شامل طراحی هویت کلامی (شعار برند)،  هویت بصری (نشان) و سند پیاده‌سازی و مدیریت برند گردشگری شهر کرمان

 


 
نام و نشانی شهرداری کرمان

 

کرمان، میدان شورا، ضلع شرقی میدان، ساختمان شهرداری، طبقه سوم، اداره امور اجتماعی، گردشگری سازمان اجتماعی، فرهنگی ورزشی شهرداری کرمان

‌شرکت کنندگان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات از قبیل فرم ارزشیابی، شرایط شرکت در فراخوان و سایر اطلاعات، به آدرس یادشده‌، مراجعه و نمونه قرارداد را پس از مهر و امضا به همراه تضمین مورد نظر و سایر مستندات به آدرس شهرداری ارسال نمایند.
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات طی ساعات اداری از تاریخ 12 / 7 / 1399 لغایت 19 / 7 / 99

لازم به ذکر است که محل اجرای کار شهر کرمان
و هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده فراخوان بوده و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

 

 

ارسال نظر