فراخوان

فراخوان

راه‌اندازی خانه‌های فرهنگ مشارکتی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان

«شرایط مؤسس و کارکنان خانه های فرهنگ مشارکتی»

ماده10) شرایط عمومی مؤسس و مدیر مسئول:

10-1- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

10-2- التزام عملی و نظری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه.

10-3- دارا بودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی، فرهنگی.

تبصره: مرجع رسیدگی، تشخیص، تعیین و اعلام صلاحیت افراد مذکور در این ماده شورای نظارت می‌باشد.

10-4- داشتن حداقل سن 25 سال

10-5- عدم سوء پیشینه‌ی کیفری و حقوقی.

10-6- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

10-7- دارا بودن برگه‌ی خاتمه‌ی خدمت یا معافیت دائم نظام وظیفه (ویژه‌ی آقایان).

10-8- محل سکونت در کرمان.

10- 9 - موفقیت در  مصاحبه یا آزمون با دبیر شورای نظارت.

10-10- دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم یا بالاتر (ویژه مؤسس)

ماده 11) شرایط اختصاصی مدیر مسئول:

11-1- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل حوزوی.

11-2- تاهل و یا داشتن سن بالای 25 سال.

11-3- دارا بودن حداقل 5 سال سابقه معتبر فعالیت فرهنگی، هنری و آموزشی به تایید  سازمان فرهنگی یا لیسانس حوزه علوم انسانی.

ماده 12) شرایط مدرسان، مربیان و کارکنان:

12-1- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

12-2- التزام عملی و نظری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه.

12-3- داشتن صلاحیت اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و حسن شهرت اجتماعی.

تبصره: مرجع رسیدگی، تشخیص، تعیین و اعلام صلاحیت افراد مذکور در این آیین نامه مدیر مسئول می‌باشد.

12-4 - عدم اعتیاد به موادمخدر و داشتن سلامت جسم و روان.

12-5- عدم سوء پیشینه‌ی کیفری.

ارسال نظر