ضرورت تدوین برنامۀ ورزشی شهرداری با رویکرد توجه به ورزش محله‌ها و ورزش همگانی

ضرورت تدوین برنامۀ ورزشی شهرداری با رویکرد توجه به ورزش محله‌ها و ورزش همگانی

نشست کمیسیون اجتماعی، ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر کرمان، با حضور اعضای این کمیسیون و معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان، برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان، در این نشست ضمن ارایۀ گزارشی از فعالیت‌های ورزشی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان در سال‌جاری، در رابطه با برنامه‌های ورزشی سال آیندۀ شهرداری نیز گفت‌و‌گو شد.

هم‌چنین اعضای کمیسیون اجتماعی، ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر کرمان در نشست این کمیسیون، ضمن تشکر از فعالیت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری در حوزۀ ورزش، تدوین برنامۀ علمی‌تر و فنی‌تر برای سال آینده با رویکرد توجه به ورزش محله‌ها، ورزش‌های همگانی و ورزش کارکنان شهرداری را خواستار شدند و مقرر شد با هم‌فکری اعضای این کمیسیون، برنامه کامل‌تری در حوزۀ فعالیت‌های ورزشی شهرداری کرمان برای سال 99 تدوین شود.

در این نشست، اعضای کمیسیون اجتماعی، ورزش و جوانان، هم‌چنین ضمن تأکید بر حمایت شورای اسلامی شهر کرمان از برنامه‌های ورزشی شهرداری، پرداختن به ورزش و تفریحات سالم در حوزه‌های درون‌سازمانی را ضروری دانستند تا کارمندان شهرداری با سلامتی روحی و جسمی بهتری به مردم خدمت کنند.

اعضای کمیسیون بر فعالیت فراگیرتر در زمینۀ ورزش همگانی نیز تأکید کردند و خواستار برنامه‌ریزی بهتر برای استفادۀ بهینۀ شهروندان از ظرفیت‌های موجود ورزشیِ شهر و شهرداری شدند.

هم‌افزایی و تعامل بیشتر با اداره‌کل ورزش و جوانان استان، باشگاه‌های ورزشی و هیأت‌های مختلف ورزشی، از دیگر مواردی بود که اعضای کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر کرمان بر آن تأکید کردند تا نقاط مختلف شهر کرمان، تحت پوشش بیشتر فعالیت‌های ورزشی قرار گیرد و شهروندان کرمانی بهتر از ظرفیت‌های ورزشی شهر و شهرداری بهره ببرند.

در این نشست هم‌چنین تأکید شد اعضای شورای اسلامی شهر کرمان از برنامه‌های ورزشی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری حمایت جدی خواهند کرد.

ارسال نظر