تلاش برای دسترسی آسان بازنشستگان و سالمندان به خدمات مختلف

تلاش برای دسترسی آسان بازنشستگان و سالمندان به خدمات مختلف

در دفتر حمایت اجتماعی کارکنان و بازنشستگان شهرداری کرمان، کارگروهی جهت هماهنگی برای برگزاری سه‌شنبه‌های سالمندی تشکیل شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان، در این کارگروه موضوع آغاز اجرای طرح سه‌شنبه‌های سالمندی، در شش بوستان شهر کرمان، در نهم مهرماه، مصادف با اول اکتبر (روز جهانی بازنشستگان) و ادامۀ این طرح به‌صورت هفتگی مورد بررسی قرار گرفت.

در این کارگروه هدف از اجرای این طرح، دسترسی آسان بازنشستگان و سالمندان به خدمات بهداشتی، آموزشی شامل سبک صحیح زندگی، تغذیه و سلامت روحی و ورزشی و هم‌چنین جلوگیری از انزوا و افسردگی سالمندان و بازنشستگان بیان شد

ارسال نظر