نمایشگاه عاشورایی

نمایشگاه عاشورایی

پل عابر پیاده میدان آزادی

برپایی نمایشگاه عاشورایی در معابر عمومی (پل عابر پیاده میدان آزادی) معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان

@kermooneman

ارسال نظر