C C V K

جشنواره مجازی روزه‌داران کوچک، ویژۀ روزه ‌اولی‌ها

جشنواره مجازی روزه‌داران کوچک، ویژۀ روزه ‌اولی‌ها

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان، همگام با کمیته فرهنگی هنری کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع کلان‌شهرهای ایران برگزار می‌کند

 جشنواره مجازی روزه‌داران کوچک، ویژۀ روزه ‌اولی‌ها

همراه با ۱۰ جایزه ، هر کلان‌شهر ۱۰ جایزه

برای شرکت در جشنواره باید یک کلیپ یک دقیقه‌ای از قرائت کودکانه قران تهیه و به شماره ۰۹۲۱۹۷۱۸۵۰۱ ارسال کنید و جایزه بگیرید.

ارسال نظر