C C V K

اکونو موزه بانو بی بی جان حیاتی

درباره مکان

بنای مدرسه حیاتی کرمانی در سال 1267 خورشیدی به عنوان شعبه بانک شاهنشاهی ایران و انگلیس در کرمان ساخته شد و تا مدت زیادی به همین منظور استفاده می شده است. پس از انتقال بانک شاهنشاهی به محل کنسول انگلیس ساختمان به اختیار اداره معارف و اوقاف کرمان درآمد. پس از آن در سال 1320 خورشیدی دبستان دخترانه نمره 3 کرمان که به احترام بانو بی بی جان حیاتی کرمانی شاعر و ادیب سرشناس کرمان به نام مدرسه  حیاتی کرمانی شناخته می شد به این مکان انتقال یافت و تا سال 1356 به همین منظور مورد استفاده قرار گرفت. اما پس از آن تاریخ متروک و بی استفاده شد. در پاییز سال 1385 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید در سال 93 و با دستور استاندار وقت مهندس علیرضا رزم حسینی توسط شهرداری کرمان با هدف تبدیل  به موزه مرمت شد و در زمستان 1394 برای عموم بازگشایی گردید.

موقعیت / اطلاعات تماس
گالری تصویر