C C V K

ارگ بم

درباره مکان

در شمال شرقی بم در  دامنه ی صخره ای عظیم،قلعه مستحکمی را پی افکنده اند که به ارگ بم معروف است.این قلعه شهر قدیم بم بوده است.ارگ بم به عنوان بزرگ ترین بنای خشتی جهان در سازمان یونسکو به ثبت جهانی رسید متاسفانه بیشتر قسمت های این اثر تاریخی در زلزله پنچم دی ماه 1382ویران شد که در حال حاضر بیشتر قسمت های آن مرمت گردیده است.

موقعیت / اطلاعات تماس
گالری تصویر