C C V K

موزه ارتش

درباره مکان

این موزه در سال 1388در ساختمان باشگاه قدیم ارتش که دارای قدمتی بیش از 100سال است افتتاح شد

موقعیت / اطلاعات تماس
گالری تصویر