C C V K

موزه صنعتی

درباره مکان

این بنا در خیابان شهید بهشتی (دکترشریعتی)قرار دارد نمونه ای از همت و حمیت حاج علی اکبر صنعتی از خیرین کرمان است موزه هنرها ی معاصر از سال 1386 در این محل مورد بهره برداری قرار گرفت

موقعیت / اطلاعات تماس
گالری تصویر