C C V K

خانه فرهنگ مشارکتی کارمانا

خانه فرهنگ مشارکتی کارمانا
۱۳۹۹/۱۰/۱۵
خانه فرهنگ مشارکتی کارمانا

کارمانا

 خانه فرهنگ «کارمانا» با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و به منظور تقویت اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان در حوزه فرهنگ کار فعالیت می‌کند.

کارمانا با اعتقاد بر اینکه «آموزش» در دنیای معاصر، یکی از موثرترین حلقه‌های تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی به شمار می‌رود، سعی می‌کند با آموزش مهارت‌های نرم به‌صورت عمومی و آموزش مهارت‌های کارآفرینی و کسب و کار به‌صورت تخصصی، نقش خود را در جنوب‌شرق کشور به‌نحواحسن ایفا نماید.

خانه فرهنگ کارمانا از بخش‌های تخصصی متفاوتی تشکیل شده که اصلی‌ترین آنها بخش‌های آموزش، پژوهش و مشاروه می‌باشد.

 

 خیابان زهره کرمانی شرقی - شمالی 5

تلفن تماس : 32431892