C C V K

دفتر حمایت اجتماعی کارکنان و بازنشستگان شهرداری

دفتر حمایت اجتماعی کارکنان و بازنشستگان شهرداری
۱۳۹۸/۰۴/۰۱
دفتر حمایت اجتماعی کارکنان و بازنشستگان شهرداری

هدف از هر گونه رابطه اجتماعی بدست آوردن حمایت اجتماعی است که برخی اوقات آگاهانه و برخی اوقات ناآگاهانه صورت میگرد حمایت اجتماعی از دوستان ، خانواده ؛ همکار ، همکلاسی و.. به همین علت اگر بخشی از رابطه دچار تخریب شود فرد احساس درماندگی و افسردگی می کند

دفتر حمایت اجتماعی کارکنان و بازنشستگان شهرداری

هدف از هر گونه رابطه اجتماعی بدست آوردن حمایت اجتماعی است که برخی اوقات آگاهانه و برخی اوقات ناآگاهانه صورت  میگرد حمایت اجتماعی از دوستان ، خانواده ؛ همکار ، همکلاسی  و.. به همین علت اگر بخشی از رابطه دچار تخریب شود فرد احساس درماندگی و افسردگی می کند

3 نوع حمایت وجود دارد :

 • حمایت احساسی ( عاطفی ): به فرد آموزش داده میشود که بتواند احساسات و هیجانات  درونی خود را به گونه ای دلنشین مطرح کند (با برگزاری کارگاهها و مشاوره فردی)
 • حمایت اطلاعاتی : به فرد آموزش داده میشود بتواند با مشکلات روحی و روانی خود مقابله کند به گونه ای که دچار اختلال نگردد (با برگزاری کارگاهها و مشاوره فردی)
 • حمایت شناختی : شناخت قابلیتهای افراد و پرورش دادن آن ( با تقدیر ،اهدای جوایز و تسهیلگری ، مصاحبه در روزنامه کرمانشهر)

فعالیتهای  در دست اقدام  دفتر حمایت اجتماعی کارکنان  و بازنشستگان شهرداری

 • نیازسنجی و شناسایی نوع حمایت درخواستی به سه طریق الف- پرسشنامه شناسنامه اجتماعی ب-مشاهده ج-مصاحبه
 • تشکیل بانک اطلاعاتی و پرونده اجتماعی از کارکنان و بازنشستگان
 • برگزاری تورهای گردشگری و آموزشی درون استانی و برون استانی با کمترین هزینه
 • برگزاری کارگاههای اجتماعی و روانشناسی ،گردشگری آموزشی به صورت رایگان
 • برگزاری مشاره فردی به صورت نیم بها
 • شناسایی مشاغل پر استرس ، ارائه حمایت عاطفی و ابزاری و آموزشی
 • دسته بندی مشاغل از لحاظ اجرایی و اداری برای تفکیک در ارائه نوع حمایت 
 • راه اندازی درگاه پایگاه اس ام اس که بتوان خبرها اعم از برگزاری کارگاه ،تور پیامهای تبریک تولد و... نیز ارسال کرد
 • اختصاص یک روز در هفته سه شنبه ها به بازنشستگان که دور هم جمع میشوند برای گفتمان ، مشاعره و...
 • برگزاری جشن فصلی هر 6 ماه یکباربرای بازنشستگان برای ا یجاد شور و نشاط
 • مصاحبه روزنامه کرمانشهر از بازنشستگان هنرمند و صاحب ایده در زمان که شاغل بوده اند