C C V K

باغ شاهزاده

درباره مکان

باغ زیبا ومصفایی که با بیش از یک قرن قدمت و پیشینه تاریخی،در دامان کوه های سر به فلک کشیده هزار(تیگران)آرامیده چشم و چراغ باغ های کنونی ایران به  شمار می رود.این باغ در حاشیه شهر ماهان و در 40 کیلومتری جنوب شهر کرمان قرار  گرفته و طول و عرض آن به ترتیب 407و 122 متر است باغ شاهزاده ماهان در سال 1390به ثبت جهانی رسید.

در ماهان و 40 کیلومتری جنوب کرمان قرار گرفته یکی از زیباترین باغ های کشور به شمار می رود.این باغ یادگار عبدالحمید میرزا فرمانفرما حاکم عصر قاجار (1297 ه)در کرمان است که آن را در دامنه ی کوه های تیگران و در زمینی به مساحت 5/5 هکتار و با دو مجموعه ارزشمند خاور و باختری و حمامی خصوصی بنا کرد .

طول این باغ 407 متر و عرض آن 122است و با بیجه هایی که به فرمان حاکم،از کوهستان پاریز و به طور رایگان آورده شد،شکل گرفت

از جمله زیبایی های این باغ ،فواره ها و حوض هایی است که به آبرسانی آن ها بر اساس محاسباتی بسیار دقیق و کارشناسانه صورت گرفته و از مشخصه های این باغ به شمار می رود. این باغ از قسمت های مختلفی چون کوشک اصلی یعنی سکونتگاه دائمی یا فصلی مالک که در انتهای فوقانی باغ قرار دارد،عصرانه نشین قسمت شرقی حمام و ...تشکیل شده است

توضیح این که در پلاک ثبتی باغ یاد شده متراژ آن 5/7هکتار ذکز شده که  استخر ها و فضای پشت حصار غربی و قسمت هایی از ابنمای ورودی ضلع شرقی است.باغ شازده در سال 1390به ثبت جهانی رسید.

موقعیت / اطلاعات تماس
گالری تصویر