همایش شیرخوارگان حسینی

همایش شیرخوارگان حسینی

فرهنگ‌سرای ماه بنی‌هاشم برگزار می‌کند

فرهنگ‌سرای ماه بنی‌هاشم برگزار می‌کند

 همایش شیرخوارگان حسینی
همراه با تعزیه حضرت علی‌اصغر علیه‌السلام

مداح: آقای رضا فوادالدینی

زمان: امروز ۱۳ شهریور، ساعت ۱۶

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان

ارسال نظر