فرهنگسراها

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
4
10
نوشته شده توسط: مدیریت

خانه فرهنگ بوعلی

خانه فرهنگ بوعلی  با زیر بنایی حدود200 متر مربع در ناحیه دو شهرداری کرمان از آذر ماه  سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرده است.

خانه های فرهنگ شهرداری کرمان با رویکرد توسعه فرهنگی در راستای آموزش‌های فرهنگی هنری و اجتماعی،  قرآنی ، ورزشی ، مشاوره ای  ، صنایع دستی و ...که در سطوح مختلف و با در نظر گرفتن رده‌های سنی متفاوت، ارائه‌ی بیش از 200رشته‌ی آموزشی و با هدف ارتقای سطح توانمندی شهروندان و غنی سازی اوقات فراغت آنهاو با اخذ کمترین هزینه در خدمت شهروندان و هنرجویان میباشد .

4
8
نوشته شده توسط: مدیریت

خانه فرهنگ نماز

خانه فرهنگ نماز با زیر بنایی حدود220 متر مربع در ناحیه یک شهرداری کرمان از ماه رمضان سال 1394 فعالیت خود را آغاز کرده است.

خانه های فرهنگ شهرداری کرمان با رویکرد توسعه فرهنگی در راستای آموزش‌های فرهنگی هنری و اجتماعی،  قرآنی ، ورزشی ، مشاوره ای  ، صنایع دستی و ...که در سطوح مختلف و با در نظر گرفتن رده‌های سنی متفاوت، ارائه‌ی بیش از 200رشته‌ی آموزشی و با هدف ارتقای سطح توانمندی شهروندان و غنی سازی اوقات فراغت آنهاو با اخذ کمترین هزینه در خدمت شهروندان و هنرجویان میباشد

4
7
نوشته شده توسط: مدیریت

خانه فرهنگ ادب

خانه فرهنگ ادب  با زیر بنایی حدود220 متر مربع در ناحیه سه  شهرداری کرمان  از آذر ماه  سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرده است.

خانه های فرهنگ شهرداری کرمان با رویکرد توسعه فرهنگی در راستای آموزش‌های فرهنگی هنری و اجتماعی،  قرآنی ، ورزشی ، مشاوره ای  ، صنایع دستی و ...که در سطوح مختلف و با در نظر گرفتن رده‌های سنی متفاوت، ارائه‌ی بیش از 200رشته‌ی آموزشی و با هدف ارتقای سطح توانمندی شهروندان و غنی سازی اوقات فراغت آنهاو با اخذ کمترین هزینه در خدمت شهروندان و هنرجویان میباشد .

4
6
نوشته شده توسط: مدیریت

خانه فرهنگ بهشت

خانه فرهنگ بهشت  با زیر بنایی حدود200 متر مربع در ناحیه یک شهرداری کرمان از سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرده است.

خانه های فرهنگ شهرداری کرمان با رویکرد توسعه فرهنگی در راستای آموزش‌های فرهنگی هنری و اجتماعی،  قرآنی ، ورزشی ، مشاوره ای  ، صنایع دستی و ...که در سطوح مختلف و با در نظر گرفتن رده‌های سنی متفاوت، ارائه‌ی بیش از 200رشته‌ی آموزشی و با هدف ارتقای سطح توانمندی شهروندان و غنی سازی اوقات فراغت آنهاو با اخذ کمترین هزینه در خدمت شهروندان و هنرجویان میباشد .

4
5
نوشته شده توسط: مدیریت

مرکز قرآنی بانو صفار زاده

مرکز فرهنگی- قرآنی بانو طاهره صفارزاده شهرداری کرمان در سال 1391 در فضایی بالغ بر 400متر مربع در ضلع غربی مجموعه فرهنگی –تفریحی شهید مطهری، با همت شهرداری کرمان  و خیران به ایفای نقش می پردازد.

واحد آموزش مرکز قرآنی بانو صفارزاده نیز با آموزش بیش از 200 رشتة آموزشی در حوزه‌های فرهنگی هنری و اجتماعی، ورزشی ، مشاوره ای  ، صنایع دستی و ...، با استفاده از تخصص استادان مجرب و هدف از برپایی این دوره های آموزشی، ارتقای سطح توانمندی شهروندان و غنی سازی اوقات فراغت آنهاست و با اخذ کمترین هزینه در خدمت شهروندان و هنرجویان است.

در حال حاضرفعالیت های واحدهای اصلی به صورت (واحد آموزشی ، واحد فرهنگی هنری  و اجتماعی ، گردشگری،واحد ورزشی ،  واحد  خانواده و معارف ، واحد کارگاهها و  مشاوره های هفتگی سلامت و خانواده و... که در این فرهنگسرا به ارائه خدمات به شهروندان کرمانی می‌پردازند.

4
4
نوشته شده توسط: مدیریت

فرهنگسرای ماه بنی هاشم

فرهنگسرای ماه بنی هاشم به عنوان سومین فرهنگسرای شهر کرمان در مرداد ماه  سال 1396 در منطقه کمتر برخوردار شهری با همت شهرداری کرمان  و خیران به ایفای نقش می پردازد.

واحد آموزش فرهنگسرای ماه بنی هاشم  نیز با آموزش بیش از 200 رشتة آموزشی در حوزه‌های فرهنگی هنری و اجتماعی، ورزشی ، مشاوره ای  ، صنایع دستی و ...، با استفاده از تخصص استادان مجرب و هدف از برپایی این دوره های آموزشی، ارتقای سطح توانمندی شهروندان و غنی سازی اوقات فراغت آنهاست و با اخذ کمترین هزینه در خدمت شهروندان و هنرجویان است.

در حال حاضرفعالیت های واحدهای اصلی به صورت (واحد آموزشی ، واحد فرهنگی هنری  و اجتماعی ، گردشگری،واحد ورزشی ،  واحد  خانواده و معارف ، واحد کارگاهها و  مشاوره های هفتگی سلامت و خانواده و... که در این فرهنگسرا به ارائه خدمات به شهروندان کرمانی می‌پردازند.

4
3
نوشته شده توسط: مدیریت

فرهنگسرای جان جهان

فرهنگسرای جان جهان به عنوان دومین فرهنگسرای شهر کرمان در سال 1390 در منطقه کمتر برخوردار شهری با همت مجموعه بناهای ماندگار که حلقه‌ی واسط شهرداری کرمان و خیران  به ایفای نقش می پردازد.

واحد آموزش فرهنگسرای جان جهان نیز با آموزش بیش از 200 رشتة آموزشی در حوزه‌های فرهنگی هنری و اجتماعی، ورزشی ، مشاوره ای  ، صنایع دستی و ...، با استفاده از تخصص استادان مجرب و هدف از برپایی این دوره های آموزشی، ارتقای سطح توانمندی شهروندان و غنی سازی اوقات فراغت آنهاست و با اخذ کمترین هزینه در خدمت شهروندان و هنرجویان است.

در حال حاضرفعالیت های واحدهای اصلی به صورت (واحد آموزشی ، واحد فرهنگی هنری  و اجتماعی ،گردشگری،واحد ورزشی ،  واحد  خانواده و معارف ، واحد کارگاهها و  مشاوره های هفتگی سلامت و خانواده و... که در این فرهنگسرا به ارائه خدمات به شهروندان کرمانی می‌پردازند.

4
2
نوشته شده توسط: مدیریت

فرهنگسرای کوثر

فرهنگسرای کوثر به عنوان اولین مجموعه فرهنگی شهرداری دربهمن ماه سال 1386 با تدبیر خردمندانه شورای اسلامی شهر و تلاش و پشتکار مدیران و کارکنان شهرداری کرمان و خیران به ایفای نقش می پردازد .

واحد آموزش فرهنگسرای کوثر نیز با آموزش بیش از 200 رشتة آموزشی در حوزه‌های فرهنگی هنری و اجتماعی، ورزشی ، مشاوره ای  ، صنایع دستی و ...، با استفاده از تخصص استادان مجرب و کاردان و هدف از برپایی این دوره های آموزشی، ارتقای سطح توانمندی شهروندان و غنی سازی اوقات فراغت آنهاست و با اخذ کمترین هزینه در خدمت شهروندان و هنرجویان است.

در حال حاضرفعالیت های واحدهای اصلی به صورت (واحد آموزشی ، واحد فرهنگی هنری  و اجتماعی ،گردشگری،واحد ورزشی ،  واحد  خانواده و معارف ، واحد کارگاهها و  مشاوره های هفتگی سلامت و خانواده و... که در این فرهنگسرا به ارائه خدمات به شهروندان کرمانی می‌پردازند.