C C V K

مطالب

آکادمی ها

از اوایل فصل تابستان کلاس های آکادمی های ورزشی در رشته های فوتبال ، بسکتبال ، والیبال و هندبال در دو بخش پسران و دختران شروع به فعالیت نموده است این کلاس ها زیر نظر مربیان مجرب و و سطح اول کشوری برگزار می گردد و در حین برگزاری کلاس ها افراد مستعد در رشته های مختلف جهت عضویت در تیم های پایه باشگاه شهرداری جهت شرکت در مسابقات استانی گزینش می گردند

مشاهده